ประชุมคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2103201402
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
14 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ ห้อง D21 อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี ดร.อุรีย์ เจี่ยสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ในคณะ เข้าร่วมประชุม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources