คณะอนุกรรมการจากคณะกรรมการวิชาการ ตรวจความพร้อมขอรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0710200802
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
13 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะอนุกรรมการจากคณะกรรมการวิชาการ ตรวจความพร้อมขอรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 ณ ห้อง A51 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources