คณะนักศึกษามหาวิทยาลัย Ling Tung ประเทศไต้หวัน ศึกษาดูงานหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0020-8093
au.identifier.other 1307201123
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:30:52Z
dc.date.available 2015-07-03T05:30:52Z
dc.description คณะนักศึกษามหาวิทยาลัย Ling Tung ประเทศไต้หวัน ศึกษาดูงานหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 โดยมี Dr. John Arthur Barnes ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับ
dc.format.extent 22 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/10842
dc.subject.other แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงานหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other Barnes, John Arthur -- กิจกรรม
dc.subject.other ศึกษาดูงานหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
dc.title คณะนักศึกษามหาวิทยาลัย Ling Tung ประเทศไต้หวัน ศึกษาดูงานหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files