พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดการประชุมสมาพันธ์ภาษาและวรรณคดีนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2545-08-19
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
152 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ ทรงเปิดการประชุมสมาพันธ์ภาษาและวรรณคดีนานาชาติ ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ณ ศูนย์ประชุม John Paul II Conference Centerมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติสมาพันธ์ภาษาและวรรณคดีนานาชาติ ครั้งที่ 22 (International Federation for Modern Languages and Literatures หรือ FILLM) เรื่อง "Re-imagining Language and Literature for the 21st Century" ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2545 ณ ศูนย์ประชุม John Paul II Conference Center มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา โดยสมาพันธ์ภาษาและวรรณคดีนานาชาติจะจัดการประชุมนานาชาติเป็นประจำทุก 3 ปี เพื่อให้นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาและวรรณคดีจากนานาประเทศทั่วโลก ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นสถาบันแรกในประเทศไทย โดยมีนักวิชาการจากนานาประเทศทั่วโลกกว่า 30 ประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน และร่วมเสนอผลงานวิชาการกว่า 100 เรื่อง โดยใช้ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน และโปรตุเกสในการประชุม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources