แถลงข่าวผลการจัดงาน The 2nd International Islamic Economic, Cultural and Tourism Conference

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2609200728
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
63 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานบัณฑิตศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดแถลงข่าวผลการจัดงาน The 2nd International Islamic Economic, Cultural and Tourism Conference เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2550 ณ ห้อง A52 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources