แถลงข่าวผลการจัดงาน The 2nd International Islamic Economic, Cultural and Tourism Conference

au.identifier.bibno 0021-3215
au.identifier.other 2609200728
au.link.externalLink [View Pictures](http://www.aulibrary.au.edu/multim1/Activity/2007/Activity_Int_2007/213215/index.html)
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานบัณฑิตศึกษา
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:30:42Z
dc.date.available 2015-07-03T05:30:42Z
dc.description สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดแถลงข่าวผลการจัดงาน The 2nd International Islamic Economic, Cultural and Tourism Conference เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2550 ณ ห้อง A52 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน
dc.format.extent 63 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/10824
dc.subject.other งานแถลงข่าว -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมสำนักงานบัณฑิตศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
dc.subject.other บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม
dc.title แถลงข่าวผลการจัดงาน The 2nd International Islamic Economic, Cultural and Tourism Conference en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files