ประกวดแผนธุรกิจสีเขียว

Published date
2011
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Ban Maung (Dec 21, 2011), 13
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
ชยธัช พสวงศ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการ และยานิกา อัศวบุญเสถียร นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ (ทีม Bio Gas) ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแผนธุรกิจสีเขียว Campus Green Excellence Award 2011 จัดโดยนิตยสารบิซิเนส พลัส
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources