แข่งขันกอล์ฟ ABAC Unity Golf Club

au.identifier.bibno 0021-0299
au.identifier.other 0307200438
dc.contributor.other สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:34:14Z
dc.date.available 2015-07-03T05:34:14Z
dc.description สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแข่งขันกอล์ฟ ABAC Unity Golf Club 2004 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 ณ สนามกอล์ฟธานนท์ กอล์ฟวิว แอนด์ สปอต คลับ โดยมี คุณถนอมชัย กังศิริ ผู้จ้ดการทั่วไป บริษัทแอคูชเน็ท กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานในการมอบรางวัล
dc.format.extent 335 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/11709
dc.subject.other การแข่งขันกอล์ฟ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมหน่วยงาน
dc.subject.other กิจกรรมภายนอกหน่วยงาน
dc.subject.other กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ถนอมชัย กังศิริ -- กิจกรรม
dc.subject.other ABAC Unity Golf Club
dc.subject.other ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
dc.title แข่งขันกอล์ฟ ABAC Unity Golf Club en_US
dc.title.alternative ABAC Unity Golf Club 2004
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files