แข่งขัน Networking Skill Competition 2009

au.identifier.bibno 0021-6921
au.identifier.other 0204200911
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:28:07Z
dc.date.available 2015-07-03T05:28:07Z
dc.description คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแข่งขัน Networking Skill Competition 2009 ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2552 ณ ห้องมินิเธียเตอร์และศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.format.extent 66 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/10085
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other Networking Skill Competition
dc.title แข่งขัน Networking Skill Competition 2009 en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 20
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-216921-1.JPG
Size:
126.34 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-216921-2.JPG
Size:
162.54 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-216921-3.JPG
Size:
154.41 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-216921-4.JPG
Size:
168.84 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-216921-5.JPG
Size:
160.49 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture