ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง How to write quality thesis and dissertation

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1303200402
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
30 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สำนักงานจัดอบรมและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักงานจัดอบรมและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง How to write quality thesis and dissertation โดย Prof.Dr. Forrest W. Parkay เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2547 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาร่วมการประชุม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources