บรรยายพิเศษเรื่อง Towards an Embodiment of Environmental Bioethics

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
3008200613
Edition
Copyrighted date
Language
File type
text/html
Extent
6 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Towards an Embodiment of Environmental Bioethics เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2549 ณ ห้อง A101 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายพิเศษนี้ได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Arthur Saniotis, Christian University เป็นวิทยากร โดยมี คณบดี คณาจารย์ และนักศึกษาคณะปรัชญาและศาสนา ร่วมฟังการบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources