อธิการบดีจาก Peking University Resource College และคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0020-7470
au.identifier.other 0804200523
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:31:14Z
dc.date.available 2015-07-03T05:31:14Z
dc.description Prof. Cao Qing - Yang อธิการบดีจาก Peking University Resource College และคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีให้การต้อนรับ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/11007
dc.subject.other แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อธิการบดี Peking University Resource College เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
dc.subject.other บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม
dc.subject.other Qing - Yang, Cao -- กิจกรรม
dc.title อธิการบดีจาก Peking University Resource College และคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files