ปฐมนิเทศพนักงานขาย ABAC Dummy Company

au.identifier.bibno 0021-6899
au.identifier.other 1203200929
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:30:14Z
dc.date.available 2015-07-03T05:30:14Z
dc.description ABAC Dummy Company จัดพิธีปฐมนิเทศพนักงานขาย ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2552 ณ ห้องสัมมนา อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.format.extent 50 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/10634
dc.subject.other ABAC Dummy Company
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ปฐมนิเทศนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.title ปฐมนิเทศพนักงานขาย ABAC Dummy Company en_US
dc.title.alternative พิธีปฐมนิเทศพนักงานขาย ABAC Dummy Company
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files