ประชุมนานาชาติ International Conference on Intelligent Technologies (IN Tech ‘2000)

Published date
2543-12-13
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
28 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ International Conference on Intelligent Technologies (IN Tech ‘2000) ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2543 ณ ห้องวิมานบางพลี วิทยาเขตบางนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources