งาน Exhibition & Fashion Show

au.identifier.bibno 0022-0113
au.identifier.other 2908201202
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:26:48Z
dc.date.available 2015-07-03T05:26:48Z
dc.description คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และนักศึกษาที่เรียนในกระบวนวิชา (MGT4911) Seminar in Management จัดงาน Exhibition & Fashion Show เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้จากการศึกษามาใช้ได้จริง โดยมี ดร. อุรีย์ เจี่ยสกุล รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร Marting de Tours School of Management and Economics วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.format.extent 413 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9775
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other การแสดงแฟชั่นโชว์นักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other Exhibition & Fashion Show
dc.subject.other อุรีย์ เจี่ยสกุล -- กิจกรรม
dc.title งาน Exhibition & Fashion Show en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 6
Thumbnail Image
Name:
Activity-220113-1.JPG
Size:
237.26 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
Activity-220113-2.JPG
Size:
276.25 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
Activity-220113-3.JPG
Size:
227.41 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
Activity-220113-4.JPG
Size:
254.54 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
Activity-220113-5.JPG
Size:
219.53 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture