คณาจารย์จาก Universitas Ciputra ประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1006201302
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
15 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณาจารย์จาก International Business Management, Universitas Ciputra ประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานการบริหารงานคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร The Cathedral of Learning โดยมี ดร.อุรีย์ เจียสกุล รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป พร้อมด้วยคณาจารย์จากทางคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources