ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 3 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาร่วมกับสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
806201001
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
42 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้ข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 3 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาร่วมกับสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน e-Learning และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 โดยมี ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources