งานวันรพีและการแสดงละครศาลจำลองเรื่อง เมียน้อยแย่งมรดก

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0708201308-2
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
93 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิติศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะนิติศาสตร์ จัดงานวันรพีและการแสดงละครศาลจำลองเรื่อง แค้นเสน่หาตอนมรดกเลือด เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและการสาธิตว่าความในศาลจำลองของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ โรงละคร อาคารถกลพระเกียรติ สก. วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี รศ. พรชัย สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources