พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโครงการประกวด ออกแบบ Smart Home for the Future

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2209200403
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
15 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโครงการประกวด ออกแบบ Smart Home for the Future เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2547 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน โดยมี อาจารย์พิศิษฐ์ วิริยวัฒน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ และนักเรียนผู้ร่วมโครงการด้งกล่าวร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources