รางวัลการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ประจำปี 2539

Published date
1997
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดอันดับ 1 การพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ประจำปี 2539 จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2540
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections