บรรยายพิเศษเรื่อง Various Dimensions on Supply Chain Collaboration

au.identifier.bibno 0022-3105
au.identifier.other 2803201402
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:23:47Z
dc.date.available 2015-07-03T05:23:47Z
dc.description คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ หลักสูตร Master of Science in Supply Chain Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาของคณะ โดยมี คุณกิตติพจน์ ศิริปุณย์ จาก Philips Electronics (Thailand) Ltd. เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.format.extent 22 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/8885
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other การบรรยายพิเศษคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิตติพจน์ ศิริปุณย์ -- กิจกรรม
dc.title บรรยายพิเศษเรื่อง Various Dimensions on Supply Chain Collaboration en_US
dc.title.alternative Various Dimensions on Supply Chain Collaboration : Panel disscussion 2014
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 20
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-223105-1.JPG
Size:
258.6 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-223105-2.JPG
Size:
183.15 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-223105-3.JPG
Size:
207.27 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-223105-4.JPG
Size:
251.54 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-223105-5.JPG
Size:
240.58 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture