สัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2547

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2405200408
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
230 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิติศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2547 เรื่อง "A move towards new challenges" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2547 ณ ศูนย์ประชุม John XXIII Conference Center และห้องวิมานบางพลี อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีเป็นประธาน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Overview and direction" ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ บรรยายในหัวข้อ "AU's founders and philosophy" ภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายในหัวข้อ "Organization culture : managing the managers" Dr. Sangob Laksana, Acting Director, Center for Education Research, Statisties and Measurement, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บรรยายในหัวข้อ "The paradiam shift in education measurement and evaluation" Dr. Abson Meesing, Acting Director, Master of Education Program in Curriculum and Instruction, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บรรยายในหัวข้อ "Some selected guidelines for instructional improvement " และ Dr. Teay Shawyn, Duputy Director, Center for Excellence บรรยายในหัวข้อ "Feedback on the internal audit and assessment of AU for acdemic year 2002 and AU Qs 2000 QMIPS" คณะผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources