สัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2547

au.identifier.bibno 0020-8602
au.identifier.other 2405200408
au.link.externalLink [View Pictures](https://repository.au.edu/handle/6623004553/10151)
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิติศาสตร์
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:28:16Z
dc.date.available 2015-07-03T05:28:16Z
dc.description สัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2547 เรื่อง "A move towards new challenges" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2547 ณ ศูนย์ประชุม John XXIII Conference Center และห้องวิมานบางพลี อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีเป็นประธาน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Overview and direction" ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ บรรยายในหัวข้อ "AU's founders and philosophy" ภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายในหัวข้อ "Organization culture : managing the managers" Dr. Sangob Laksana, Acting Director, Center for Education Research, Statisties and Measurement, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บรรยายในหัวข้อ "The paradiam shift in education measurement and evaluation" Dr. Abson Meesing, Acting Director, Master of Education Program in Curriculum and Instruction, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บรรยายในหัวข้อ "Some selected guidelines for instructional improvement " และ Dr. Teay Shawyn, Duputy Director, Center for Excellence บรรยายในหัวข้อ "Feedback on the internal audit and assessment of AU for acdemic year 2002 and AU Qs 2000 QMIPS" คณะผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนา
dc.format.extent 230 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/10103
dc.subject A move towards new challenges
dc.subject Overview and direction
dc.subject AU's founders and philosophy
dc.subject Organization culture : managing the managers
dc.subject The paradiam shift in education measurement and evaluation
dc.subject Some selected guidelines for instructional improvement
dc.subject Feedback on the internal audit and assessment of AU for academic year 2002 and AU Qs 2000 QMIPS
dc.subject.other สัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
dc.subject.other บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม
dc.subject.other ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ, 2476- -- กิจกรรม
dc.subject.other วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์, 2483- -- กิจกรรม
dc.subject.other สงบ ลักษณะ -- กิจกรรม
dc.subject.other อัปสร มีสิงห์ -- กิจกรรม
dc.subject.other เตย์ โซหยุ่น -- กิจกรรม
dc.subject.other อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
dc.title สัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2547 en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-208602-2547.JPG
Size:
171.12 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture