คุณสมจิตรและคุณกมลวรรณ ชีวประวัติดำรงค์ มอบทุนการศึกษากองทุนสุปราณี ชีวประวัติดำรงค์ให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0608200702
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
19 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการตลาด
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คุณสมจิตร ชีวประวัติดำรงค์และคุณกมลวรรณ ชีวประวัติดำรงค์ เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษากองทุนสุปราณี ชีวประวัติดำรงค์ ให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 6 คน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ณ ห้อง King อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.เชิดพงษ์ สีบุญเรือง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.อุรีย์ เจี่ยสกุล รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นสักขีพยาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources