งานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2550

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2311200729
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
679 ภาพ
Other title(s)
งานลอยกระทงมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วันลอยกระทงมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. องค์การนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
งานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2550 จัดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 ณ บริเวณ King's Lawn วิทยาเขตหัวหมาก งานประเพณีดังกล่าวจัดเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีเป็นประธาน พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources