สัมมนา Catholic Ethics Seminar

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
3110201043
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
250 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. John Paul II Center for Catholic Social Thought
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์ John Paul II Center for Catholic Social Thought มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนา Catholic Ethics Seminar เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุม John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ ผู้อำนวยการ John Paul II Center for Catholic Social Thought เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources