เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0020-9387
au.identifier.other 607200601
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:24:15Z
dc.date.available 2015-07-03T05:24:15Z
dc.description เจ้าหน้าที่โครงการจัดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงานการจัดหลักสูตร e-Learning และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 โดยมี ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ประธานฝ่ายดำเนินการ วิทยาลัยทางไกลอินเทอร์เน็ต ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
dc.format.extent 14 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9041
dc.subject.other แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงาน e-Learning มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนเรศวร เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อุทุมพร จามรมาน -- กิจกรรม
dc.title เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 6
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-209387-1.jpg
Size:
219.7 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-209387-2.jpg
Size:
139.26 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-209387-3.jpg
Size:
170.92 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-209387-4.jpg
Size:
170.58 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-209387-5.jpg
Size:
148.79 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture