นักศึกษาปริญญาโท โครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศส จีน และอินเดีย เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อม และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0310200523
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
181 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
นักศึกษาปริญญาโท โครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศส จีน และอินเดีย เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อม และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2548 โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี และ Mr. Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources