ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Lille Catholic ประเทศฝรั่งเศส และคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1102200523
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
6 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
Anne-Mari Micher, Director of International Relations จากมหาวิทยาลัย Lille Catholic และคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมากและวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการกิตติคุณ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources