ปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
3005200523
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
13 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2548 ณ ห้อง D21 อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร. วินธัย โกกระกูล ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษานานาชาติ ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources