อดีตผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Saint Louis University (SLU) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1702201400
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
131 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
Ms. Violeta Garcia, Former Executive Secretary to the President of Saint Louis University (SLU), Baguio City ประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ให้การต้อนรับและนำชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources