โครงการออกแบบภาพถ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์เสื้อผ้าสตรี ฟลายนาว

au.identifier.bibno 0015-1911
au.identifier.callno Student's Report GA4601 ส979ค 2538
dc.contributor.author โสภณ ศรีนุตพงษ์
dc.date.accessioned 2015-06-26T10:24:20Z
dc.date.available 2015-06-26T10:24:20Z
dc.date.issued 2538
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/6269
dc.language.iso tha
dc.publisher Assumption University
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
dc.subject.other การถ่ายภาพโฆษณา -- เครื่องแต่งกาย
dc.subject.other โฆษณา -- ชื่อตราผลิตภัณฑ์ -- Flynow
dc.title โครงการออกแบบภาพถ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์เสื้อผ้าสตรี ฟลายนาว en_US
dc.type Text
mods.genre Student Report
mods.location.physicalLocation AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
thesis.degree.department Albert Laurence School of Communication Arts
thesis.degree.grantor Assumption University
thesis.degree.level Undergraduate
thesis.degree.name Bachelor of Communication Arts
Files