โครงการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มบางกอกฟอรั่มปฏิทินชุด Smiling Times in Bangkok

au.identifier.bibno 0015-1946
au.identifier.callno Student's Report GA4601 ท238ค 2538
dc.contributor.author ทศพล ชำนาญโลหะวานิช
dc.date.accessioned 2015-06-26T10:25:02Z
dc.date.available 2015-06-26T10:25:02Z
dc.date.issued 2538
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/6587
dc.language.iso tha
dc.publisher Assumption University
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
dc.subject.other ปฏิทินไทย
dc.subject.other การประชาสัมพันธ์ -- ไทย
dc.title โครงการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มบางกอกฟอรั่มปฏิทินชุด Smiling Times in Bangkok en_US
dc.type Text
mods.genre Student Report
mods.location.physicalLocation AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
thesis.degree.department Albert Laurence School of Communication Arts
thesis.degree.grantor Assumption University
thesis.degree.level Undergraduate
thesis.degree.name Bachelor of Communication Arts
Files