บรรยายพิเศษเรื่อง Format Mind, Delete Emotion

au.identifier.bibno 0022-1243
au.identifier.other 1706201302-2
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการตลาด
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:23:52Z
dc.date.available 2015-07-03T05:23:52Z
dc.description สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Format Mind, Delete Emotion เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ ห้องอมเรศพิทักษ์ อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี พระคุณเจ้า พระพรพล ปสันโน เลขานุการเจ้าอาวาส วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ
dc.format.extent 34 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/8918
dc.subject.other การบรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other การบรรยายพิเศษคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other พระพรพล ปสันโน -- กิจกรรม
dc.title บรรยายพิเศษเรื่อง Format Mind, Delete Emotion en_US
dc.title.alternative Format Mind, Delete Emotion
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 18
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-221243-1.JPG
Size:
159.17 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-221243-2.JPG
Size:
170.1 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-221243-3.JPG
Size:
173.9 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-221243-4.JPG
Size:
131.16 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-221243-5.JPG
Size:
227.38 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture