ประชุมนานาชาติ FABC-OESC เรื่อง Toward Vision 2020 " Dialogue in Moral and Religious Formation in Education

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2410200700
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
161 ภาพ
Other title(s)
FABC-OESC Conference
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ FABC-OESC เรื่อง Toward Vision 2020 " Dialogue in Moral and Religious Formation in Education จัดโดย Office of education and Student Chaplaincy Federation of Asian Bishop' Conference in Collaboration with University of Santo Tomas, Philippines ระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2550 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII Conference Center และห้อง Common Room อาคาร King David วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources