การระงับข้อพิพาทนอกศาลในคดีคุ้มครองผู้บริโภค : ศึกษากรณีความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

au.identifier.bibno 0019-8137
au.identifier.callno ว.พ. 343.593071 อ329ก 2552
dc.contributor.advisor วุฒิพงษ์ เวชยานนท์
dc.contributor.author อรนุช เพ็ญศิริวรทรัพย์
dc.coverage.spatial ไทย
dc.date.accessioned 2015-06-26T05:10:18Z
dc.date.available 2015-06-26T05:10:18Z
dc.date.issued 2552
dc.description วิทยานิพนธ์ (นม.)--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2552.
dc.description บรรณานุกรมท้ายเล่ม.
dc.format.extent 109 น. ; 30 ซม.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/1115
dc.language.iso tha
dc.publisher กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
dc.subject.other การคุ้มครองผู้บริโภค -- ไทย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
dc.subject.other ผู้บริโภค
dc.title การระงับข้อพิพาทนอกศาลในคดีคุ้มครองผู้บริโภค : ศึกษากรณีความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย en_US
dc.title.alternative Alternative dispute resolution in consumer protection case : case study on damage arising from unsafe products
dc.type Text
mods.edition พิมพ์ครั้งที่1
mods.genre Thesis
mods.location.physicalLocation AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
thesis.degree.department School of Law
thesis.degree.discipline Law
thesis.degree.grantor Assumption University
thesis.degree.level Masters
thesis.degree.name Master of Law
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Thesis-Fulltext-198137.pdf
Size:
6.33 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Fulltext
Excerpt bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Thesis-Abstract-198137.pdf
Size:
161.94 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Abstract
Collections