ประชุมนานาชาติ 6th and Final Meeting of the OIC Task Force on SMEs

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1508200800
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
635 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับ Islamic Chamer of Commerce & Industry (ICCI), Islamic Development Bank (IDB) และ Thai Islamic Trade and Industrial Association (TITIA) จัดการประชุมนานาชาติ 6th and Final Meeting of the OIC Task Force on SMEs ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2551 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ฯพณฯ สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี และผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน จาก 24 ประเทศ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources