โครงการเสวนาเนื่องในวันรพีฯ "กฎหมายตราสามดวง มรดกแห่งแผ่นดิน"

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0808201208
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
86 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิติศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
โครงการเสวนาเนื่องในวันรพีฯ "กฎหมายตราสามดวง มรดกแห่งแผ่นดิน" เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี รศ.ดร. พรชัย สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธาน การเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายกฤษดา บุณยสมิต รองอธิบดีอัยการฝ่ายปรึกษา เป็นวิทยากร
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources