บรรยายพิเศษเรื่อง Professional Performance and Teaching Learning Effectiveness

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0109200714
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
51 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Professional Performance and Teaching Learning Effectiveness เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 ณ ห้องสัมมนา อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. ปิยพงษ์ สุเมตติกุล เป็นวิทยากร
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources