ผู้บริหารจาก Military Institute of Science and Technology ประเทศบังคลาเทศ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2002200823
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
5 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารจาก Military Institute of Science and Technology ประเทศบังคลาเทศ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนการจัดสภาพแวดล้อม และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมี Mr.Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources