คุณจิรวัฒน์ หล่อศิริพัฒน์

Published date
2001
Resource type
Publisher
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
3 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
ABACA Profile (July-September 2001), 31-33
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ความประทับใจที่ได้รับจาก ABAC คือชื่อเสียงที่ดีของสถาบันการศึกษาที่รุ่นพี่ ๆ ได้สั่งสมไว้ ทำให้รุ่นน้อง ๆ ได้รับโอกาสที่ดีกว่า และการตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างรากฐานชีวิตที่ดีด้วยการเลือกและใฝ่หาความรู้ที่ดีที่ได้รับจากคณาจารย์และสถาบันที่ดีมีคุณภาพ จนมีผู้กล่าวถึง ABAC ว่าเป็น School of Business ที่ดีที่สุดในประเทศครับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources