ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1305200821
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
53 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักหอสมุด
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานหอสมุด และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 โดยมี ดร.จีระประภา ละอองคำ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และบรรณารักษ์ สำนักหอสมุด ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources