คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ห้างหุ้นส่วนและบริษัท

Published date
2553
Resource type
Publisher
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
9789746150606
ISSN
DOI
Call no.
B.R. 346.5930682 ส532ค 2553
Other identifier(s)
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 2
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
xix, 236 น. ; 30 ซม.
Other title(s)
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิติศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
LA 2108 / LW 2107
บรรณานุกรมท้ายเล่ม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections