งานประเพณีลอยกระทงวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ประจำปี 2528

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2611198529
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
106 ภาพ
Other title(s)
งานลอยกระทงวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
วันลอยกระทงวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. สโมสรนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
งานประเพณีลอยกระทงวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ประจำปี 2528 จัดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2528 ณ บริเวณ ดร.ชุบ พลาซ่า วิทยาเขตหัวหมาก งานประเพณีดังกล่าวจัดเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการเป็นประธาน ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources