งานวันรพี' 47 และการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0708200408
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
65 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิติศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานวันรพี' 47 และการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2547 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน นอกจากนี้ในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เป็นผู้ร่วมอภิปรายทางวิชาการเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานกรุงเทพมหานคร โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources