สัมมนาก่อนเปิดภาคการศึกษาให้กับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย Loyola สหรัฐอเมริกา

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0706201223
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
13 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
Mr. Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดสัมมนาก่อนเปิดภาคการศึกษาให้กับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย Loyola สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง A52 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources