บรรยายพิเศษเรื่อง New research – based perspectivies for the design of innovation learning environment : changing role for teachers and students

Published date
2544-01-17
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
7 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศึกษาศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง New research – based perspectives for the design of innovation learning environment : changing role for teachers and students วิทยากรโดย Prof. Dr. Erik de Corte เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2544 ณ ห้องสัมมนาอาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources