คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศึกษาดูงานการจัดหลักสูตร การบริหารวิชาการ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0109200434
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
8 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศึกษาดูงานการจัดหลักสูตร การบริหารวิชาการ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2547 โดยมี ดร.วินธัย โกกระกูล ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources