คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศึกษาดูงานการจัดหลักสูตร การบริหารวิชาการ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0020-9864
au.identifier.other 0109200434
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:29:09Z
dc.date.available 2015-07-03T05:29:09Z
dc.description คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศึกษาดูงานการจัดหลักสูตร การบริหารวิชาการ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2547 โดยมี ดร.วินธัย โกกระกูล ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
dc.format.extent 8 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/10256
dc.subject.other แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงานการจัดหลักสูตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงานวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other วินธัย โกกระกูล -- กิจกรรม
dc.title คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศึกษาดูงานการจัดหลักสูตร การบริหารวิชาการ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 8
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-10256-1.JPG
Size:
262.76 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-10256-2.JPG
Size:
231.7 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-10256-3.JPG
Size:
208.51 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-10256-4.JPG
Size:
214.33 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-10256-5.JPG
Size:
207.12 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture