คณาจารย์มหาวิทยาลัย Harbin Railway cal College และมหาวิทยาลัย Heilongjiang College of Construction ประเทศจีน ศึกษาดูงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0701201003
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
58 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณาจารย์มหาวิทยาลัย Harbin Railway cal College และมหาวิทยาลัย Heilongjiang College of Construction ประเทศจีน ศึกษาดูงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2553 โดยมีภารดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์พิศิษฐ์ วิริยวัฒน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และอาจารย์กมล กิจสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources